Jogi információk

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY SZABÁLYZAT

 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
  • Vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.
  • Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat.
  • Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány kártya tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.
  • Kibocsátó: Motorosholmi Kft.. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190/B 1/2.
   adószám: 25993839-2-43
  • Vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa.
  • Üzlet: az az elárusítóhely, amely a vásárlási utalvány vásárlási célú elfogadására jogosult.
   Jelen esetben: Motorosholmi.com üzlet, 2400 Dunaújváros, Római krt. 27. fsz. 1.
 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA
  • A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
  • A szabályzat területi hatálya korlátozott.
  • A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
  • A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.
 3. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA
  • A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki.
  • A vásárlási utalvány nyomdai, vagy más kártyagyártási technológiai úton előállított okirat.
  • A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
   • kibocsátó üzlet neve, címe
   • a vásárlási utalványra vonatkozó utalás
   • a kibocsátási érték
   • felhasználási útmutató
  • A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 5.000 Ft-os, 10.000 Ft-os, 15,000 Ft-os, 20.000 Ft-os, 25,000 Ft-os és 30.000 Ft-os kibocsátási értékben.
  • A vásárlási utalvány felhasználása nem határidőhöz kötött (felhasználási időszak).
  • A vásárlási utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalvány kártyának.
  • Vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.
  • A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány vásárlási utalványként nem használható fel.
  • A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványokat bármikor megsemmisítheti.
  • A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
  • A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.
 4. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY HASZNÁLATA
   1. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA
    1. A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg.
    2. A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
    3. A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.
    4. A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
    5. A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
   2. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA
    1. A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult lenne.
    2. A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult az üzletben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.
     A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult és nem kötelezhető vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.
    3. A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló az üzletnek átadja.
    4. Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.
    5. A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.
    6. Sérült vagy hiányos vásárlási utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.
   3. A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
    1. A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az üzletek megjelölését, valamint vásárlási utalvány kártyákkal összefüggő információkat a saját WEB lapján köteles közzétenni.

  Dunaújváros, 2017.08.01